12:55
Бижу зад ъгъла

Гробница на Хонорий

Гробница на Хонорий
Квартал:    Център
Локация / GPS:    42.69716042278132, 23.331514084238247
Обекти в близост:    Църквата "Св. София"
Публичен обект / Частен обект:    Публичен обект, 10:00 - 18:00 ч.
Маркер  Гробница на Хонорий

„Гробницата на Хонорий“ е част от подземния археологически музей под базиликата „Св. София“. След археологически проучвания през 1989 г. е открита единствената до момента в България гробница от късната античност с изписано името на погребания – Хонорий.

Гробницата на Хонорий е тухлена, с полуцилиндричен свод, като вътрешността е изцяло измазана и декорирана в техника „алфреско“ с латински кръстове в червен цвят и флорални изображения на бръшлян, палма и върба в червени и зелени тонове, както и със зелени съцветия, излизащи от раменете на кръстовете. Композицията разкрива разбиранията на ранното християнство за преходността и метафорично символизира Райската градина. Върху стените има надпис със смесени латински и гръцки букви в червено, който вероятно гласи: „Хонорий, раб Христов (Божи), слава на Отца и Сина и Светия Дух“. Наличието на надписа и посочването на името на погребания дават основания да се предположи, че Хонорий вероятно е личност с висок ранг в християнската общност на Сердика.

Гробницата е датирана във втората половина на V до началото на VI век, когато растителните орнаменти, използвани в украсата на гробните съоръжения, са увивни растения под формата на стилизирани лоза, върба, бръшлян, а стенописът се разполага предимно върху стените на гробното съоръжение. Датировката е потвърдена впоследствие при последните проучвания на тази част от Източния некропол на Сердика, проведени през 2011г. от Юниан Мешеков, когато в гробното съоръжение е открита монета на имп. Юстин I (518–527г.). 


Източници:
peika.bg
Сграда на годината